Sedatiepraktijkspecialist

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot sedatiepraktijkspecialist.
Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot sedatiepraktijkspecialist.
 
Alle gediplomeerden in het vakgebied sedatie en analgesie buiten de operatiekamer, die gediplomeerd zijn vóór 2017 en in het bezit zijn van een certificaat van de pilot UMC Utrecht en AMC Amsterdam of één van de volgende opleidingsinstituten: VUmc Amstel Academie, UMC Utrecht Academie, Erasmus MC Academie, Radboud UMC Zorgacademie, Leids Universitair Medisch Centrum, Wenckebach Instituut UMC Groningen zijn, in samenspraak met het vermelde ziekenhuis waar zij het praktijkdeel van de opleiding gevolgd hebben, vergelijkbaar opgeleid en bekwaam verklaard in het vakgebied. 

Deze opleiding is op 1 januari 2016 gepubliceerd op de website.

Bijlage(n)