Orgaanperfusionist

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot orgaanperfusionist.
Op basis van uw verantwoording van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, die opgenomen zijn in de erkenningsaanvraag, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning.

Deze opleiding is op 1 juni 2019 gepubliceerd op de website.
Voor deze opleiding is het Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen van toepassing. 
 

Bijlage(n)