Medisch technicus i.o.

Reactie termijn gesloten.

De opleidingseisen voor deze opleiding zijn in ontwikkeling. De reacties zijn verzameld door de secretaris van de opleidingscommissie medisch technicus i.o. en worden momenteel verwerkt. Na definitieve vaststelling wordt de opleiding gepubliceerd op onze website en in de CZO-nieuwsbrief gecommuniceerd. We danken een ieder voor zijn/haar bijdrage.


Internetconsultatie opleidingseisen praktijkleersituatie van nieuwe CZO opleiding medisch technicus in oprichting

Het ontwikkelen van de opleidingseisen voor de nieuwe CZO opleiding medisch technicus vordert gestaag. De opleidingscommissie medisch technicus i.o. heeft de opleidingseisen en de opleidingseisen praktijkleersituatie voorlopig bepaald. Hieruit voortvloeiend is het ‘aanvraagformulier erkenning’ opgesteld. 

Alle belangstellenden en betrokkenen worden uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op deel 2B van het aanvraagformulier; het gaat om de specifieke eisen die aan de leerplaats(en) worden gesteld met betrekking tot de opleiding medisch technicus. 

Tot 15 september 2018 kunt u een reactie geven via i.boermans@czo.nl

Klik op 'Overige' voor een toelichting op het aanvraagformulier. Bekijk daarna de 'Bijlagen':

Bijlage(n)