Medisch Technicus i.o.

Internetconsultatie opleidingseisen praktijkleersituatie van nieuwe CZO opleiding medisch technicus in oprichting

Het ontwikkelen van de opleidingseisen voor de nieuwe CZO opleiding medisch technicus vordert gestaag. De opleidingscommissie medisch technicus i.o. heeft de opleidingseisen en de opleidingseisen praktijkleersituatie voorlopig bepaald. Hieruit voortvloeiend is het ‘aanvraagformulier erkenning’ opgesteld. 

Alle belangstellenden en betrokkenen worden uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op deel 2B van het aanvraagformulier; het gaat om de specifieke eisen die aan de leerplaats(en) worden gesteld met betrekking tot de opleiding medisch technicus. 

Tot 15 september 2018 kunt u een reactie geven via i.boermans@czo.nl

Klik op 'Overige' voor een toelichting op het aanvraagformulier. Bekijk daarna de 'Bijlagen':

Bijlage(n)