Medewerker operatieve zorg

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle  opleidingseisen van de opleiding tot medewerker operatieve zorg (MOZ). Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt, de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot medewerker operatieve zorg (MOZ).

Deze opleiding is op 1 september 2017 gepubliceerd op de website.

Bijlage(n)