Medewerker interventiecardiologie (i.o.)

Reactietermijn gesloten
 

Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen tot medewerker interventiecardiologie. De opleidingscommissie medewerker interventiecardiologie in oprichting (i.o.) heeft in de afgelopen maanden de opleidingseisen opgesteld. 

Uw feedback gevraagdCZO internetconsultatie
De voorlopig opgestelde opleidingseisen voor de opleiding tot medewerker interventiecardiologie treft u aan op onze website. U wordt van harte uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op de opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld worden aan de opleidingsinstituten en deels de praktijkleerplaats(en). Reageren kan tot en met 12 maart 2020. 

De concept opleidingseisen vindt u op deze pagina als bijlage. U kunt uw reactie geven via het feedbackformulier.

Vervolg procedure
De opleidingscommissie medewerker interventiecardiologie (i.o.) zal na de sluitingsdatum van de internetconsultatie uw punten meenemen in hun overwegingen. Hierna komen zij tot een definitief pakket aan opleidingseisen, waaraan de opleiding tot CZO-erkende medewerker interventiecardiologie dient te voldoen.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.
Bijlage(n)