Kinderverpleegkundige, uitstroomprofiel intramurale zorg

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot kinderverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot kinderverpleegkundige.

De opleidingsnaam van de opleiding tot kinderverpleegkundige is per 1 augustus 2018 gewijzigd in kinderverpleegkundige, uitstroomprofiel intramurale zorg.

De opleidingscommissie heeft in 2015 besloten het minimaal aantal praktijkuren voor deze opleiding te verhogen. Deze verhoging is per 1 september 2016 in gegaan.  
Meer informatie vindt u hier.

Bijlage(n)