Kinderverpleegkundige, uitstroomprofiel extramurale zorg

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot kinderverpleegkundige extramurale zorg. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot kinderverpleegkundige extramurale zorg.

Deze opleiding is op 1 januari 2016  gepubliceerd op de website als kinderverpleegkundige extramurale zorg. Per 1 augustus 2018 is de opleidingsnaam gewijzigd in kinderverpleegkundige, uitstroomprofiel extramurale zorg.

Bijlage(n)