Kinderverpleegkundige

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot kinderverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in de Regeling Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot kinderverpleegkundige.

Deze opleiding is op 1 juli 2019 gepubliceerd op de website.

Van 1 augustus 2018 tot 1 juli 2019 kende de opleiding tot kinderverpleegkundige 2 uitstroomprofielen, namelijk
  • Kinderverpleegkundige intramuraal
  • Kinderverpleegkundige extramuraal
Per juli 2019 zijn de opleidingseisen voor bovengenoemde uitstroomprofielen geharmoniseerd tot 1 CZO-erkende opleiding: kinderverpleegkundige. Zorginstellingen en opleidingsinstituten die erkend zijn door het CZO met één van de uitstroomprofielen, behouden hun huidige CZO-erkenning. Voor meer informatie lees het nieuwsbericht: opleiding tot kinderverpleegkundige leidt tot 1 erkend diploma.
 
Bijlage(n)