Kinderoncologieverpleegkundige

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot kinderoncologieverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot kinderoncologieverpleegkundige.

Deze opleiding is op 31 maart 2016 gepubliceerd op de website.

Toelichting werkwijze CZO-opleiding kinderoncologieverpleegkundige
In 2017 is er verwarring ontstaan over het diplomeren van kinderoncologieverpleegkundige en het ontvangen van een CZO-erkenning voor deze opleiding. Op 28 februari 2018 heeft het CZO hier een brief over verstuurd aan alle zorginstellingen die kinderoncologieverpleegkundige opleiden. In deze brief is opheldering gekomen over het diplomeren en de voorwaarden voor een CZO-diploma. De brief treft u aan in de bijlage, onderaan deze pagina.

Bijlage(n)