Intensivecarepractitioner i.o.

Reactietermijn gesloten


Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen tot intensivecarepractitioner. De werkgroep intensivecarepractitioner heeft in de afgelopen maanden de opleidingseisen opgesteld. 

Feedback gevraagd
De voorlopig opgestelde opleidingseisen voor de opleiding tot intensivecarepractitioner treft u aan op deze pagina onder 'bijlage(n)'. U wordt van harte uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op de opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld (gaan) worden aan de opleidingsinstituten en deels de praktijkleerplaats(en). 

U kunt uw feedback geven via dit feedbackformulier. 
Reageren kan tot en met 16 december 2019.

Vervolg procedure
De werkgroep intensivecarepractitioner zal na de sluitingsdatum van de internetconsultatie uw punten meenemen in hun overwegingen. Hierna komen zij tot een definitief pakket aan opleidingseisen, waaraan de opleiding tot CZO-erkende intensivecarepractitioner dient te voldoen.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.
Bijlage(n)