Veel gestelde vragen

Ik kan momenteel mijn leerdoelen binnen mijn eigen instelling halen. Moet ik dan nog stage lopen in de keten?

Antwoord: 
Het gaat hier om de stages waarvoor geldt dat aan de eisen van de praktijkleersituatie voldaan moet worden (zoals genoemd onder de specifieke bepalingen van de CZO-opleidingseisen). Wanneer de leerdoelen op dit moment behaald kunnen worden binnen de eigen zorginstelling, is het volgen van stages in de ketenzorg niet meer nodig.
Alle studenten die onderstaande opleidingen komen hiervoor in aanmerking:
  • ambulanceverpleegkundige
  • anesthesiemedewerker
  • intensivecareverpleegkundige
  • cardiaccareverpleegkundige
  • mediumcareverpleegkundige
  • recoveryverpleegkundige
  • spoedeisendehulpverpleegkundige
  • operatieassistent
  • medewerker operatieve zorg