Hbo-vt operatieassistent

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot hbo-vt operatieassistent. Samen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot hbo-vt operatieassistent.

Het CZO toetst naast de brancheopleiding tot operatieassistent ook een duale variant, de hbo – opleiding verpleegkunde - technische stroom.

Vanaf 19 november 2014 NLQF-niveau 6 ingeschaald.
Lees meer over NLQF.

Bijlage(n)