Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie i.o.

Reactietermijn gesloten


Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen voor de VVT-opleiding gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. De opleidingscommissie VVT in oprichting heeft in de afgelopen maanden de opleidingseisen opgesteld voor de zorginstellingen en opleidingsinstituten.

Feedback gevraagd
De voorlopig opgestelde opleidingseisen voor de opleiding tot gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie treft u aan op deze pagina onder 'bijlage(n)'. U wordt van harte uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op de opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld (gaan) worden aan de opleidingsinstituten en deels de praktijkleerplaats(en). 

U kunt uw feedback geven via dit feedbackformulier. 
Reageren kan tot en met 16 oktober 2019.

Vervolg procedure
De opleidingscommissie VVT in oprichting zal na de sluitingsdatum van de internetconsultatie uw punten meenemen in hun overwegingen. Hierna komen zij tot een definitief pakket aan opleidingseisen, waaraan de opleiding tot CZO-erkende gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie dient te voldoen.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.

 
Bijlage(n)