Gespecialiseerd verzorgende geronto psychiatrie (i.o.)

Reactietermijn gesloten

Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen tot gespecialiseerd verzorgende geronto psychiatrie. De werkgroep gespecialiseerd verzorgende geronto psychiatrie heeft in de afgelopen maanden de opleidingseisen opgesteld. 

Feedback gevraagdCZO internetconsultatie VVT
De voorlopig opgestelde opleidingseisen voor de opleiding tot gespecialiseerd verzorgende geronto-psychiatrie treft u aan op deze pagina onder 'bijlage(n)'. U wordt van harte uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op de opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld (gaan) worden aan de opleidingsinstituten en deels de praktijkleerplaats(en). 

U kunt uw feedback geven via dit feedbackformulier
Reageren kan tot en met 12 maart 2020.

Vervolg procedure
De werkgroep gespecialiseerd verzorgende geronto psychiatrie zal na de sluitingsdatum van de internetconsultatie uw punten meenemen in hun overwegingen. Hierna komen zij tot een definitief pakket aan opleidingseisen, waaraan de opleiding tot CZO-erkende gespecialiseerd verzorgende geronto psychiatrie dient te voldoen.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.
Bijlage(n)