Dialyseverpleegkundige

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot dialyseverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in de Regeling Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot dialyseverpleegkundige.

Vanaf 16 september 2015 NLQF-niveau 6 ingeschaald.
Lees meer over NLQF.

Bijlage(n)