Dialyse-assistent (i.o.)

Reactietermijn gesloten.

Internetconsultatie opleidingseisen dialyse-assistent

Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen tot dialyse-assistent. Een werkgroep bestaande uit een lid van de opleidingscommissie dialyseverpleegkundige, leden uit instellingen en opleidingsinstituten hebben in de afgelopen maanden de opleidingseisen opgesteld. 

Uw feedback gevraagd
U wordt van harte uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op de opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld worden aan de opleidingsinstituten en deels de praktijkleerplaats(en). Reageren kan tot en met maandag 9 december 2019. 

De concept opleidingseisen en het feedbackformulier vindt u op deze pagina onder bijlage(n). U kunt uw reactie geven via het feedbackformulier. 

Vervolg procedure
De opleidingscommissie dialyseverpleegkundige zal na de sluitingsdatum van de internetconsultatie uw punten meenemen in hun overwegingen. Hierna komen zij tot een definitief pakket aan opleidingseisen, waaraan de opleiding tot CZO-erkende dialyseassistent dient te voldoen.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.
Bijlage(n)