Deskundige infectiepreventie

Reactietermijn gesloten
 


Internetconsultatie herziene opleidingseisen opleiding deskundige infectiepreventie 

De opleidingseisen van de CZO-opleiding deskundige infectiepreventie zijn herzien. U kunt uw feedback geven op de herziene opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld worden aan de opleidingsinstituten en de praktijkleerplaats(en). De herziene opleidingseisen treft u aan op deze pagina onder 'bijlage(n)'. Uw feedback kunt u geven via dit feedbackformulier.

Reageren kan tot en met 16 december 2019. De huidige opleidingseisen blijven van kracht tot de herziene opleidingseisen definitief zijn vastgesteld door de opleidingscommissie.
 


De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot deskundige infectiepreventie. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot deskundige infectiepreventie.

Bijlage(n)