CZO Flex Level - Hbo-vt operatieassistent (alleen bestemd voor pilot Zorg voor het Noorden)