Brandwondenverpleegkundige i.o.

Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen voor de opleiding tot brandwondenverpleegkundige. De opleidingscommissie brandwondenverpleegkundige in oprichting heeft in de afgelopen maanden de opleidingseisen opgesteld.

Feedback gevraagd
De voorlopig opgestelde opleidingseisen voor de opleiding tot brandwondenverpleegkundige treft u aan op deze pagina onder 'bijlage(n)'. U wordt van harte uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op de opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld (gaan) worden aan de opleidingsinstituten en deels de praktijkleerplaats(en). 

U kunt uw feedback geven via het feedbackformulier
Reageren kan tot en met 23 september 2019.

Vervolg procedure
De opleidingscommissie brandwondenverpleegkundige in oprichting zal na de sluitingsdatum van de internetconsultatie uw punten meenemen in hun overwegingen. Hierna komen zij tot een definitief pakket aan opleidingseisen, waaraan de opleiding tot CZO-erkende brandwondenverpleegkundige dient te voldoen.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.
Bijlage(n)