Basis acute zorg (instroom oa, am en mh)

Deze opleidingseisen zijn in cocreatie met CZO Flex Level geformuleerd op basis van het nieuwe stelsel (CZO Flex Level) en vastgesteld door de directeur-bestuurder CZO.  
 Aan de totstandkoming van deze opleidingseisen hebben meegewerkt:
  • Projectgroep Opleidingseisen en Expertgroep Basis Acute Zorg, CZO Flex Level;
  • CZO opleidingscommissie Acute intensieve zorg;
  • CZO opleidingscommissie Spoedeisendehulpverpleegkundige;
  • CZO opleidingscommissie Anesthesiemedewerker/Sedatiepraktijkspecialist/Recoveryverpleegkundige.
De opleidingseisen stellen de landelijke  minimale eisen vast waaraan de specialisatie moet voldoen om door het CZO erkend te worden.
Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de specialisatie basis acute zorg (BAZ). Tezamen met de criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning.

Voor het doen van een melding, ga naar het meldingsformulier.

 
Bijlage(n)