Ambulanceverpleegkundige lange tranche

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige.

Deze opleiding is op 1 januari 2019 gepubliceerd op de website en ingeschaald op NLQF-niveau 6.

Lees meer over NLQF.

Bijlage(n)