Bo-Geboortezorg: opleiding Kraamverzorgende

De Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo Geboortezorg) vindt goed opgeleide kraamverzorgenden van groot belang en heeft daarom de branche-erkenning geregeld voor de verkorte opleiding tot kraamverzorgende. Het CZO houdt toezicht op de opleiding tot kraamverzorgende. 

De branche-erkende opleiding kraamverzorgende betreft een takenpakket van werkenden die in de thuissituatie de zorg voor de kraamvrouw en pasgeborene uitvoeren en de verloskundige assisteren tijdens de thuisbevalling. De opleiding tot kraamverzorgende bereidt voor op het kunnen vervullen van de taken binnen deze functie. 

Voor aanvullende informatie kunt u het beroepscompetentieprofiel van de kraamverzorgende vinden in het linkermenu onder downloads.

De branchekwalificatie Kraamverzorgende beschrijft de criteria waaraan de opleiding moet voldoen. Het gaat dan om het eindniveau van de deelnemers aan de opleiding dat is beschreven in de context, de verantwoordelijkheden en werkhouding van de beginnend beroepsbeoefenaar. Daarnaast zijn met name ook de kerntaken, werkprocessen en bijbehorende  competenties leidend voor de vormgeving van een opleiding tot verkorte Kraamverzorgende.

De branchekwalificatie Kraamverzorgende kunt u vinden in het linkermenu onder downloads.

Wanneer de opleiding voldoet aan de criteria, de erkenningseisen, krijgen deelnemers die met succes de verkorte opleiding afronden het branche-erkende diploma ‘kraamverzorgende’, inclusief een bijbehorende speld.

Meer informatie

Meer informatie over de branche-erkende opleiding tot kraamverzorgende vindt u in het linkermenu onder downloads.