Audits

Heeft u een CZO-erkende opleiding? Dan komt het CZO op audit om de opleidingen in de praktijksituatie te beoordelen. 

Auditplanning

De overzichten van alle audits zijn te downloaden via het menu 'snel naar:' in de linkerkolom op deze pagina.

Het CZO nodigt de zorginstelling uit voor een audit als er sprake is van erkende CZO-opleidingen binnen de instelling. Deze zorginstellingen worden een jaar van tevoren schriftelijk geïnformeerd door het CZO over de datum van de daadwerkelijke audit. Tevens wordt er een voorbereidingsgesprek ingepland wanneer de auditsecretaris van het CZO bij u langskomt om de voorbereiding te bespreken.

De tijdslijn is als volgt:

  1. U ontvangt een jaar voorafgaand aan de geplande audit een aankondiging. Het CZO vraagt u of de geplande datum akkoord is en welke functionaris als contactpersoon benoemd kan worden.
  2. Zodra uw reactie door CZO ontvangen is, ontvangt de contactpersoon de uitnodiging om erkenningsaanvragen voor één of meerdere clusters van opleidingen in te dienen.
  3. De aanvragen worden uiterlijk 26 weken voorafgaand aan de audit ingediend.
  4. De audit vindt plaats in uw instelling.

Voor meer informatie over het verloop van een audit bekijk de auditprocedures in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO.

Audit en eerste erkenningsaanvraag

Wilt u de opleiding voor de eerste keer laten erkennen? U dient op eigen initiatief een erkenningsaanvraag in? Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Als er sprake is van een audit binnen uw instelling binnen een half jaar dan zal er worden gekeken of de erkenningsaanvraag een onderdeel van deze audit kan worden.
  2. Als er geen audit is gepland dan zal de opleidingscommissie uw erkenningsaanvraag beoordelen.
  3. Als de erkenningsaanvraag als voldoende wordt beoordeeld, dan wordt de opleiding erkend. De opleiding is doorlopend erkend, tot aan de eerstvolgende audit in uw instelling.  

Een afzonderlijke erkenningsaanvraag kunt indienen door in te loggen in 'Mijn CZO' onder het tabblad 'afzonderlijke erkenning aanvragen'. 

Downloads