Audits

Heeft u een CZO-erkende opleiding? Dan komt het CZO op audit om de opleidingen in de  feitelijke situatie te beoordelen. 

Auditplanning

De overzichten van alle audits zijn te downloaden via het menu 'snel naar:' in de linkerkolom op deze pagina.

Het CZO nodigt de instelling uit voor een audit als er sprake is van erkende CZO-opleidingen binnen de instelling. Deze zorginstellingen worden ruim van tevoren schriftelijk geïnformeerd door het CZO over de datum van de daadwerkelijke audit. Tevens wordt er een voorbereidingsgesprek ingepland. De auditsecretaris van het CZO komt bij u langs om de voorbereiding inhoudelijk en procesmatig te bespreken.

Voor meer informatie over het verloop van een audit bekijk de auditprocedures in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO.

Audit en eerste erkenningsaanvraag

Wilt u de opleiding voor de eerste keer laten erkennen? U dient op eigen initiatief een erkenningsaanvraag in? Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Als er sprake is van een audit binnen uw instelling binnen een half jaar dan zal er worden gekeken of de erkenningsaanvraag een onderdeel van deze audit kan worden.
  2. Als er geen audit is gepland in de instelling of opleidingsinstituut, dan zal de opleidingscommissie uw erkenningsaanvraag beoordelen. Als de erkenningsaanvraag als voldoende wordt beoordeeld, dan wordt de opleiding erkend. De opleiding is doorlopend erkend, in ieder geval tot aan de eerstvolgende audit in uw instelling.  
  3. De erkenningsaanvraag is van een nieuw opleidingsinstituut (dit houdt in dat het opleidingsinstituut nog geen CZO-erkende opleidingen heeft). De secretaris opleidingscommissie plant met de instelling een audit in. 

Een afzonderlijke erkenningsaanvraag kunt indienen door in te loggen in 'Mijn CZO' onder het tabblad 'afzonderlijke erkenning aanvragen'.