Audits

Het CZO komt op audit om de opleidingen in de praktijksituatie te beoordelen. Daarnaast adviseren wij uw zorgprofessionals over het vergroten van de kwaliteit van de zorgopleidingen binnen uw instelling.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat u kunt verwachten voorafgaand en tijdens een auditbezoek van het CZO.

Auditplanning

De overzichten van alle audits zijn te downloaden via het menu 'snel naar:' in de linkerkolom op deze pagina.

Voorafgaand aan een audit

De zorginstellingen worden een jaar van tevoren schriftelijk geïnformeerd door het CZO over de datum van de daadwerkelijke audit en de voorbereidingsprocedure.

Uiterlijk 26 weken voorgaand aan de audit dient de zorginstelling de erkenningsaanvragen in. Voorafgaand wordt een voorbereidingsgesprek gepland tussen de ambtelijk secretaris van het auditpanel en de betrokkenen van de instelling.

De tijdslijn is als volgt:

  1. U ontvangt een jaar voorafgaand aan de geplande audit een aankondiging. Het CZO vraagt u of de geplande datum akkoord is en welke functionaris als contactpersoon benoemd kan worden.
  2. Zodra uw reactie door CZO ontvangen is ontvangt de contactpersoon de uitnodiging om erkenningsaanvragen voor één of meerdere clusters van opleidingen in te dienen.
  3. De aanvragen worden uiterlijk 26 weken voorafgaand aan de audit ingediend.
  4. De audit vindt plaats in uw instelling.

Voor het aanvragen van een erkenning is het Reglement Erkenning Opleidingen CZO van toepassing. Dit reglement vindt u in de downloads in het linkermenu van deze pagina.

Tijdens een audit

Tijdens de audit zal het auditpanel meerdere opleidingen tegelijk beoordelen. Afhankelijk van het aantal CZO-opleidingen waarvoor uw instelling studenten opleidt, zullen er één, twee of vijf audits per vijf jaar plaatsvinden.  

De erkenningen zijn doorlopend totdat de audit heeft plaatsgevonden. De audit kan aanleiding zijn om één of meerdere erkenningen te (her)erkennen of in te trekken.

Voor meer informatie over het verloop van een audit kunt u de auditprocedure bekijken in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO.