Werkwijze na erkenning van zorginstellingen

Als  zorginstelling verzorgt u de (praktijk)opleiding van de zorgopleiding die door het CZO erkend is. 

De zorginstelling heeft een accorderende rol voor de inschrijving van studenten die in opleiding gaan of een diploma aanvragen voor één van de CZO-opleidingen. Studenten die bij u in opleiding zijn voor een CZO erkende opleiding dienen zich digitaal in te schrijven bij de start van de opleiding. Zodra de opleiding succesvol is afgerond, vragen de studenten digitaal een CZO-diploma aan. Zodra een student zich heeft ingeschreven of een diploma heeft aangevraagd, wordt u gevraagd dit te accorderen. Het CZO schrijft geen studenten in en geeft geen CZO-diploma’s af voordat u als zorginstelling en opleidingsinstituut hiervoor een akkoord hebben gegeven. Meer informatie over de studentenregistratie vindt u hier.

Ook bent u verantwoordelijk voor de controle van de jaarlijkse overzichten met kandidaten die dat kalenderjaar in opleiding zijn of zijn gediplomeerd. Deze overzichten dienen door de zorginstellingen te worden gecontroleerd ten behoeve van de jaarlijkse beschikbaarheidbijdrage die u als zorginstelling ontvangt van de Nederlandse Zorgautoriteit voor de opleidingsinspanning die u levert of heeft geleverd. 

Erkenning aanvragen?
Als u nog geen erkenning heeft voor een bepaalde opleiding, dan kunt u als zorginstelling een erkenning aanvragen bij het CZO voor één of meerdere opleidingen.
Lees meer over de erkenningsaanvraag.

Audit na erkenning
Als u al een erkenning heeft voor een van de CZO-opleidingen, komt het CZO op audit om de opleidingen in de praktijksituatie te beoordelen. Daarnaast adviseren wij uw zorgprofessionals over het vergroten van de kwaliteit van de zorgopleidingen binnen uw instelling.
Lees meer over audits