Wat doet het CZO?

Het CZO is het landelijk orgaan voor het accrediteren van diverse zorgopleidingen. Alle opleidingen worden op eenzelfde manier getoetst en bij een goed resultaat ontvangt de instelling een CZO-erkenning.

Studenten die een opleiding succesvol afronden bij een CZO erkende instelling, ontvangen een CZO-diploma. Tevens wordt de student opgenomen in het landelijke diplomaregister. 

Overzicht CZO erkende opleidingen

 

Bij de diverse functies/beroepen staat een korte beschrijving aan welke vooropleidingseisen studenten moet voldoen.

Bekijk ook onze veelgestelde vragen.
Is uw vraag niet beantwoord, stuur dan een e-mail naar onze studentenregistratie