Algemene informatie studenten

Het CZO is het landelijk orgaan voor het accrediteren van diverse zorgopleidingen. Alle opleidingen worden op eenzelfde manier getoetst en bij een goed resultaat ontvangt de instelling een CZO erkenning. Studenten die een opleiding succesvol afronden bij een CZO erkende instelling, ontvangen een CZO-diploma. Tevens wordt de student opgenomen in het landelijke diplomaregister.

Bekijk hier alle CZO erkende opleidingen.

Bij de diverse functies/beroepen staat een korte beschrijving aan welke vooropleidingseisen studenten moet voldoen.