Werkwijze na erkenning opleidingsinstituten

Als opleidingsinstituut verzorgt u de theoriecomponent van de zorgopleiding die door het CZO erkend is of wenst te worden.  Als (erkend) opleidingsinstituut speelt u dan ook een omvangrijke rol bij zowel  de aanvraag van de erkenningen als  de studentenregistratie.

Naar pagina erkenning aanvragen
 
 

Het CZO heeft een erkenningsystematiek waarbij het opleidingsinstituut zelfstandig een erkenningsaanvraag indient bij het CZO. Een erkend opleidingsinstituut ontvangt een volledige erkenning voor de theoriecomponent van één of meerdere CZO-opleidingen. U heeft als opleidingsinstituut een accorderende rol voor de inschrijving van studenten die in opleiding gaan of een diploma aanvragen voor één van de CZO-opleidingen. 

CZO Studentenadministratie

Studenten die bij u in opleiding zijn voor een CZO erkende opleiding dienen zich digitaal bij het CZO in te schrijven bij de start van de opleiding. Zodra de opleiding succesvol is afgerond, vragen de studenten digitaal een CZO-diploma aan. Zodra een student zich heeft ingeschreven of een diploma heeft aangevraagd, wordt u gevraagd om de inschrijving of aanvraag diploma te accorderen. Het CZO schrijft geen studenten in en geeft geen CZO-diploma’s af, voordat u als opleidingsinstituut en de zorginstelling hiervoor een akkoord hebben gegeven. Meer informatie over de studentenregistratie vind u hier.

Erkenning aanvragen

Een erkenning kunt u indienen door middel van een aanvraagformulier. Deze kunt u vinden bij de downloads op de pagina opleidingsinstituten/aanvragen erkenning.