Skip to main content
Terug naar overzicht
Melding

Wijziging aanmeldingen opleiding kraamverzorgende en VVT

Met ingang van medio augustus 2021 moeten opleidingsinstituten van leerlingen kraamverzorgende en de VVT opleidingen bij aanmelding het aantal uren dienstverband opgeven. Normaliter wordt dit bij CZO-opleidingen ingevuld door de CZO-erkende zorgorganisatie. Omdat dit in deze niet van toepassing is, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij het opleidingsinstituut. Dit is vastgelegd in de opleidingseisen van de betreffende opleidingen, zie eisen praktijkleersituatie. Het opleidingsinstituut ziet erop toe dat de opleidingseisen worden nagekomen.