Skip to main content
Terug naar overzicht
Nieuws

Voortgang NLQF inschalingen van CZO-opleidingen

De NLQF-inschalingen van de CZO opleidingen zijn on hold gezet bij de start van het programma CZO Flex Level en de daarmee samenhangende stelselwijziging. In de nabije toekomst zullen deze inschalingen van de opleidingen in samenhang met het programma CZO Flex Level en de CZO-credits worden gecontinueerd.

Hoe dat inhoud gaat krijgen en met welk tijdspad, wordt momenteel voorbereid. Hierover volgt na de zomer meer informatie op deze website en in de CZO nieuwsbrief. Zodra, na herstart van de inschalingsprocedures de NLQF-inschaling aan een CZO-opleiding isĀ  toegekend door het NCP-NLQF, wordt dat gepubliceerd in de CZO-nieuwsbrief en op de CZO-website.