Skip to main content
Terug naar overzicht
Nieuws

BAZ in controlelijsten beschikbaarheidbijdrage

Het ministerie van VWS stelt een subsidieregeling op voor de BAZ. Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat de student bekwaam verklaard is voor de BAZ-EPA’s en dus beschikt over een BAZ-certificaat van het CZO.

De subsidie kan de zorgorganisatie zelf aanvragen. VWS zal controles uitvoeren bij het CZO.  Daarom heeft CZO ervoor gekozen om studenten die een BAZ-certificaat hebben behaald, mee te nemen in de controle van de beschikbaarheidbijdrage. Op deze manier zijn zowel de zorgorganisaties als het CZO er zeker van dat de gegevens c.q. registraties kloppend zijn als de controles plaatsvinden.