Skip to main content
Terug naar overzicht
Melding

Aanpassing in de opleidingseisen voor highcare-kinderverpleegkundige

Een van de instroomeisen in de opleidingseisen voor de opleiding tot highcare-kinderverpleegkundige is gewijzigd:

De instroomeis is gewijzigd ten aanzien van het aantal theorie uren, wat is gewijzigd van 201 naar 167 uren.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Detert Oude Weme, beleidsadviseur; a.detertoudeweme@czo.nl.