Aanvragen erkenning opleidingsinstituten

Een erkenning van het CZO betekent dat het opleidingsinstituut voldoet aan de landelijke opleidingseisen van het CZO. Deze worden vastgesteld door een CZO-opleidingscommissie. Studenten die een erkende opleiding doorlopen, ontvangen een CZO-erkend diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd.

Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning, dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde eisen. De eisen zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO en de opleidingseisen van de opleiding. De opleidingseisen vindt u op de pagina opleidingen, per opleiding. 
 
NB: Voor de opleidingen tot radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant gelden tevens de eisen die zijn opgenomen in de specifieke opleidingsreglementen. Deze eisen kunt u vinden bij de specifieke opleiding.
 

Erkenning aanvragen

Heeft u geen erkenning voor één of meerdere opleidingen dan kunt u  een erkenningsaanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en naar het CZO te sturen via erkenningen@czo.nl.
 
Aanvraagformulier erkenning opleidingsinstituten:
  1. Het aanvraagformulier vindt u onderin deze pagina.
  2. Het aanvraagformulier voor opleidingen in de VVT-sector vindt u bij VVT-opleidingen 
 

Opzet aanvraagformulier 

Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen:
  • Deel 1 is een generieke vragenlijst waarin het opleidingsbeleid op instellingsniveau centraal staat. Er worden een aantal vragen gesteld die u kunt onderbouwen met uw eigen documenten en beleidsstukken zoals opleidingsbeleidsplan, jaarverslagen etc. Dit deel hoeft slechts eenmaal te worden ingevuld. Heeft u al een erkenning voor één of meerdere CZO opleidingen? Dan hoeft u deel 1 van de aanvraag niet in te vullen of aan te leveren. Het indienen van deel 2 is dan voldoende.   
  • Deel 2 staat in het teken van de opleiding specifieke bepalingen. Ook deze vragen kunt u onderbouwen met uw eigen  documenten.

CZO-Studentenadministratie

Studenten die een CZO-erkende opleiding volgen, schrijven zich digitaal in bij het CZO bij de start van de opleiding. Bij het succesvol afronden van een opleiding ontvangen zij een CZO-diploma. Deze wordt aangevraagd door de student. Zorginstelling en opleidingsinstituut wordt gevraagd om de inschrijving van de student en uiteindelijk ook de diploma-aanvraag te accorderen. Meer informatie over de studentenregistratie vindt u hier.