Aanvragen erkenning opleidingsinstituten

Aanvraagformulier erkenning opleidingsinstituten:

  1. Het aanvraagformulier vindt u onderin deze pagina.

  2. Het aanvraagformulier voor opleidingen in de VVT-sector vindt u bij VVT-opleidingen 

Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde eisen. De eisen zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning CZO Opleidingen, het deskundigheidsgebied & eindtermen en de specifieke opleidingseisen.

NB: Voor de opleidingen tot radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant gelden tevens de eisen die zijn opgenomen in de specifieke opleidingsreglementen. Deze eisen kunt u vinden bij de specifieke opleiding.

Erkenning aanvragen

Sinds 1 september 2015 is de vernieuwde erkenningsystematiek van het CZO van kracht. Volgens deze systematiek worden de zorginstellingen en de opleidingsinstituten separaat beoordeeld en erkend. U wordt als opleidingsinstituut door het CZO uitgenodigd één of meerdere erkenningsaanvragen in te dienen. Heeft u geen erkenning voor één of meerdere opleidingen dan kunt u zelfstandig een erkenningsaanvraag indienen (zie onder) door de vragen te beantwoorden en het document naar het CZO te sturen via erkenningen@czo.nl.

Opzet aanvraagformulier 

Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen.

  • Deel 1 is een generieke vragenlijst waarin het opleidingsbeleid op instellingsniveau centraal staat. Er worden een aantal vragen gesteld die u kunt onderbouwen door het uploaden van uw eigen documenten en beleidsstukken zoals opleidingsbeleidsplan, jaarverslagen etc. Dit deel hoeft slechts eenmaal te worden ingevuld. Heeft u al een erkenning voor één of meerdere CZO opleidingen? Dan hoeft u deel 1 van de aanvraag niet in te vullen of aan te leveren, indienen van deel 2 is dan voldoende.   
  • Deel 2 staat in het teken van de opleidingsspecifieke bepalingen. Ook deze vragen kunt u onderbouwen door het uploaden van eigen documenten.