Aanvragen erkenning

Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde eisen. De eisen zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning CZO Opleidingen 2015, het deskundigheidsgebied & eindtermen en de specifieke opleidingseisen. Voor de opleidingen tot anesthesiemedewerker, operatieassistent, klinisch perfusionist, radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant gelden tevens de eisen die zijn opgenomen in de specifieke opleidingsreglementen. Deze kunt u vinden bij de specifieke opleiding.

Erkenning aanvragen

Sinds 1 september 2015 is de vernieuwde erkenningsystematiek van het CZO van kracht. Volgens deze systematiek worden de zorginstellingen en de opleidingsinstituten separaat beoordeeld en erkend. U wordt als opleidingsinstituut door het CZO uitgenodigd een of meerdere erkenningsaanvragen in te dienen. Heeft u geen erkenning voor een of meerdere opleidingen dan kunt u zelfstandig een erkenningsaanvraag indienen door de vragen te beantwoorden in het aanvraagformulier en deze digitaal naar het CZO te sturen via erkenningen@czo.nl.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen. Deel 1 is een generieke vragenlijst waarin het opleidingsbeleid op instellingsniveau centraal staat. Er worden een aantal vragen gesteld die u kunt onderbouwen door het uploaden van uw eigen documenten en beleidsstukken zoals opleidingsbeleidsplan, jaarverslagen etc. Dit deel hoeft slechts eenmaal te worden ingevuld.
Heeft u al een erkenning voor één of meerdere CZO opleidingen? Dan hoeft u deel 1 van de aanvraag niet in te vullen of aan te leveren, indienen van deel 2 is dan voldoende.   

Deel 2 staat in het teken van de opleidingsspecifieke bepalingen. Ook deze vragen kunt u onderbouwen door het uploaden van eigen documenten.

Het aanvraagformulier vind u aan de linkerzijde van deze pagina.
Het aanvraagformulier dient niet gebruikt te worden voor de opleidingen in de VVT sector.