Aanvraag vertaling diploma

Aanvraag vertaling diploma

Sinds 1 januari 2014 krijgt iedereen die bij het CZO diplomeert, naast zijn Nederlandse CZO-diploma ook standaard een Engelse vertaling van het diploma. Bent u voor 1 januari 2014 bij het CZO gediplomeerd of bent u niet meer in het bezit van uw Engelse diploma, dan kunt u een Engelse vertaling van uw diploma aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden.

U kunt een Engelse vertaling van uw CZO-diploma aanvragen door ons een e-mail met het verzoek tot een vertaling te sturen waarin u in ieder geval vermeld:

  • uw voorletters en uw achternaam zoals in uw paspoort/op uw identiteitskaart staat vermeld;
  • uw geboortedatum;
  • opleidingsrichting en datum waarop u uw diploma heeft behaald;
  • uw huidige adresgegevens.

U ontvangt van ons een factuur. Zodra de factuur is betaald, ontvangt u zo spoedig mogelijk per post een vertaling van uw CZO-diploma.

Uw mail kunt u sturen naar studentenregistratie@czo.nl.