Aanvraag verklaring van registratie

Aanvraag verklaring van registratie

Hebt u voor uw (nieuwe) werkgever een (Engelse) verklaring nodig dat u als gediplomeerde staat geregistreerd bij het CZO, dan kunt u deze bij ons aanvragen.

U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van het feit dat u als gediplomeerde bij ons staat geregistreerd met daarbij de opleidingsgegevens waarmee u staat geregistreerd.

Als  uw werkgever rechtstreeks bij ons een verklaring wil aanvragen, dan kan dit uitsluitend met toestemming van de gediplomeerde. Hierin geeft de student aan dat deze de werkgever toestemming geeft voor het aanvragen van de verklaring voor registratie voor een bepaalde opleiding. De student ondertekent deze verklaring. Deze toestemming moet de werkgever meesturen bij de aanvraag.

Aan het afgeven van een verklaring van registratie zijn kosten verbonden. U vindt deze bij onze tarieven.

Aanvragen verklaring

Een aanvraag voor een verklaring van registratie kunt u sturen naar studentenregistratie@czo.nl.

Bij uw aanvraag dient u de volgende gegevens te vermelden:

  • Naam inclusief voorletters van de betreffende gediplomeerde;
  • Geboortedatum;
  • Opleiding en datum van afstuderen (eventueel diplomanummer).
  • Toestemming, inclusief handtekening van de gediplomeerde.

Facturatie en levering

Wanneer u als gediplomeerde een verklaring van registratie aanvraagt, ontvangt u eerst een factuur.

Werkgevers die een verklaring van registratie aanvragen, ontvangen een verzamelfactuur aan het eind van de maand.

De verklaring wordt binnen 10 werkdagen na het indienen van uw verzoek, per post toegestuurd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met studentenregistratie@czo.nl