Aanvraag verklaring van registratie

Aanvraag verklaring van registratie

Hebt u voor uw (nieuwe) werkgever een (Engelse) verklaring nodig dat u als gediplomeerde staat geregistreerd bij het CZO, dan kunt u deze bij ons aanvragen.

U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van het feit dat u als gediplomeerde bij ons staat geregistreerd met daarbij de opleidingsgegevens waarmee u staat geregistreerd.

Als  uw werkgever rechtstreeks bij ons een verklaring wil aanvragen, dan  kan dit uitsluitend met uw toestemming. Deze  toestemming moet de werkgever meesturen bij de aanvraag.

Aan het afgeven van een verklaring van registratie zijn kosten verbonden. U vindt deze bij onze tarieven.

Een aanvraag voor een verklaring van registratie kunt u sturen naar studentenregistratie@czo.nl. Bij uw aanvraag dient u de volgende gegevens te vermelden:

  • Naam inclusief voorletters zoals u bij ons staat geregistreerd.
  • Geboortedatum.
  • Opleiding en datum van afstuderen (eventueel diplomanummer).
  • Het adres waar de factuur naar toe kan worden gestuurd.

Wanneer u als gediplomeerde een verklaring van registratie aanvraagt, ontvangt u eerst een factuur.

Werkgevers die een verklaring van registratie aanvragen, ontvangen een verzamelfactuur aan het eind van de maand.

Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, wordt binnen 5 werkdagen de verklaring verzonden.