Aanvraag duplicaat diploma

Aanvraag duplicaat diploma

Bent u niet meer in het bezit van uw CZO-diploma, dan kunt u bij ons een duplicaat van uw CZO-diploma aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Het CZO geeft vanaf augustus 2010 diploma's af voor de verpleegkundige vervolgopleidingen. Bent u voor die tijd gediplomeerd, dan kunt u helaas geen duplicaat bij ons aanvragen.

U kunt een duplicaat van uw CZO-diploma aanvragen door ons een e-mail met het verzoek tot een duplicaat te sturen waarin u in ieder geval vermeld:

  • uw voorletters en uw achternaam (geboortenaam) zoals in uw paspoort/op uw identiteitskaart staat vermeld;
  • uw geboortedatum;
  • opleidingsrichting en datum waarop u uw diploma heeft behaald;
  • uw huidige adresgegevens.

U ontvangt van ons een factuur. Zodra de factuur is betaald, ontvangt u zo spoedig mogelijk per post een duplicaat van uw CZO-diploma.

Uw e-mail kunt u sturen naar studentenregistratie@czo.nl