Aanmelden van deelname aan een zorgopleiding

Volgt u via uw zorginstelling een CZO-opleiding, dan moet u zich naast het opleidingsinstituut ook inschrijven bij het CZO. Lees, voordat u zich aanmeldt, onderstaande instructies goed door. 

Belangrijk:

  • Studenten moeten zich zelf aanmelden bij het CZO. Door deze digitale aanmelding geeft de student direct toestemming voor het registreren van gegevens.
  • Een aantal van deze gegevens worden gebruikt voor het CZO-diploma. Het is dus van groot belang, dat de velden zorgvuldig worden ingevuld. Wanneer bij diplomering blijkt dat gegevens niet correct zijn ingevuld, waardoor het CZO opnieuw een CZO-diploma moet afgeven, dan is het CZO genoodzaakt hiervoor kosten in rekening brengen.
  • Vrijstellingen die invloed hebben op de opleidingsduur, dienen altijd bij aanmelding voor de opleiding (dus vooraf) opgegeven te worden. Gedurende de opleiding kunnen geen vrijstellingen meer worden afgegeven.
  • Voor de studentenregistratie geldt een aantal regels met betrekking tot de inschrijving, wijzigingen en diploma aanvragen. De regels vindt u hier.
  • De controle op de leerplaats van de opleidingen oncologieverpleegkundige, geriatrieverpleegkundige en wondverpleegkundige vindt bij aanmelding plaats. Indien u staat ingeschreven bij een niet erkende leerplaats wordt de aanmelding door het CZO afgewezen.

Voldoet u aan de vooropleidingseis?

Wanneer u niet aan de vooropleidingseis voldoet en toch de opleiding wilt gaan volgen, dient u ontheffing van de vooropleidingseis aan te vragen.

Wanneer inschrijven?

U kunt zich maximaal 2 maanden voor aanvang van de opleiding tot maximaal 6 weken na start van de opleiding aanmelden. Als u zich wilt aanmelden voor een hbo-vt-opleiding of duale MBRT- opleiding, dan dient u zich aan te melden op het moment dat er een leerarbeidsovereenkomst aanwezig is. De startdatum voor deze opleidingen is het moment dat u begint met de praktijkopleiding.  Aanmelding is alleen mogelijk als de instelling waar u de opleiding gaat volgen, is erkend of als de erkenningsaanvraag in behandeling is. De aanmelding moet voldoen aan bepaalde eisen, lees voor de aanmelding goed de instructies door. Per opleiding dienen er verschillende documenten te worden geupload.

Wijze bevestiging van inschrijving

Wanneer u de aanmelding heeft afgerond en verstuurd, ontvangt u per e-mail een bevestiging dat de aanmelding is ontvangen. Uw aanmelding wordt vervolgens digitaal naar de zorginstelling en het opleidingsinstituut gestuurd ter accordering. Zodra  beide instellingen hebben geaccordeerd, kan het CZO uw aanmelding behandelen. Op het moment dat  het CZO uw aanmelding heeft verwerkt en geaccordeerd, ontvangt u ook weer per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Omdat u op elk gewenst moment kunt inloggen om uw persoonsgegevens te bekijken, raden wij u aan uw inloggegevens goed te bewaren.

Naar de inschrijfinstructies