Aanmelden

Wanneer u met de zorginstelling een (leer)arbeidsovereenkomst overeen bent gekomen om een CZO-opleiding te gaan volgen, dient u zich naast het opleidingsinstituut ook in te schrijven bij het CZO. Voor inschrijving vindt u hier de instructie. Door u in te schrijven bij het CZO krijgt u bij diplomering, mits de instelling waar u bent opgeleid  een erkenning heeft voor de desbetreffende opleiding, een CZO-diploma. Het CZO-diploma is een landelijk erkend diploma. Om te zien of de zorginstelling waar u werkzaam bent een erkenning heeft voor de opleiding, klik hier. De controle op de leerplaats van de opleidingen oncologieverpleegkundige en mediumcareverpleegkundige vindt maximaal drie maanden na inschrijving plaats. Indien u staat ingeschreven bij een niet erkende leerplaats kan dit leiden tot een uitschrijving  van de CZO-registratie.

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dient u als student zichzelf aan te melden. Door deze digitale aanmelding geeft u direct toestemming voor het registreren van uw gegevens.

Voor de studentenregistratie geldt een aantal regels met betrekking tot de inschrijving, wijzigingen en diploma aanvragen. Deze regels worden altijd door het CZO toegepast. Vanaf 1 juni 2015 wordt hierop streng toegezien en worden er geen uitzonderingen meer geaccepteerd. De regels vindt u hier.

U kunt zich maximaal 2 maanden voor aanvang van de opleiding tot maximaal 6 weken na start van de opleiding aanmelden. Indien u zich wilt aanmelden voor een HBO-VT-opleiding of Duale MBRT- opleiding, dan dient u zich aan te melden op het moment dat er een leerarbeidsovereenkomst aanwezig is. De startdatum voor deze opleidingen is het moment dat u begint met de praktijkopleiding.  Aanmelding is alleen mogelijk als de instelling waar u de opleiding gaat volgen is erkend of als de erkenningsaanvraag in behandeling is. Aangezien de aanmelding aan bepaalde eisen moet voldoen, wil ik u vragen voor aanmelding goed de instructie door te nemen. Per opleiding dienen er verschillende documenten te worden geupload.

Wanneer u niet aan de vooropleidingseis voldoet en toch de opleiding wilt gaan volgen, dient u ontheffing van de vooropleidingseis aan te vragen.

Een aantal van de gegevens die u invult, worden gebruikt voor uw CZO diploma. Het is dus van groot belang, dat u zorgvuldig de velden invult. Wanneer bij diplomering blijkt dat bij aanmelding gegevens niet correct zijn ingevuld waardoor  het CZO opnieuw een CZO diploma aan u moet afgeven, dan is het CZO genoodzaakt  hiervoor  kosten in rekening brengen.

Wanneer u de aanmelding heeft afgerond en verstuurd, ontvangt u per e-mail een bevestiging dat de aanmelding is ontvangen. Uw aanmelding wordt vervolgens digitaal naar de zorginstelling en het opleidingsinstituut gestuurd ter accordering. Zodra  beide instellingen hebben geaccordeerd, kan het CZO uw aanmelding behandelen. Op het moment dat  het CZO uw aanmelding heeft verwerkt en geaccordeerd, ontvangt u ook weer per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Omdat u op elk gewenst moment kunt inloggen om uw persoonsgegevens te bekijken, raden wij u aan uw inloggegevens goed te bewaren.

Vrijstellingen die invloed hebben op de opleidingsduur, dienen altijd bij aanmelding voor de opleiding (dus vooraf) opgegeven te worden. Gedurende de opleiding kunnen geen vrijstellingen meer worden afgegeven.