​Instructie erkenning opleiding tot kraamverzorgende binnen de CZO-systematiek

Instructie erkenning opleiding tot kraamverzorgende binnen de CZO-systematiek

Aanvraag CZO-erkenning
Vanaf 1 januari 2020 kan er een CZO-erkenning aangevraagd worden voor de branche opleiding tot kraamverzorgende. Voor deze opleiding geldt dat alleen de opleidingsinstituten erkend worden. Een erkenning aanvragen kan via ‘Mijn CZO’. Hoe u de erkenning kunt aanvragen wordt uitgelegd op onze instructiepagina. De tarieven voor deze erkenningen-deskresearch worden begin januari 2020 op onze website gepubliceerd. Houdt u er rekening mee dat het CZO pas tot beoordeling overgaat als de factuur betaald is.

Inloggen Mijn CZO
Instructiepagina aanvragen erkenning
Opleidingseisen tot kraamverzorgende
 
Registreren
Het proces van de erkenningsaanvraag bij het CZO verloopt volledig digitaal. Dit betekent dat u geregistreerd moet staan bij het CZO om een erkenning aan te vragen. Volg hiervoor onderstaand stappenplan.
 
Stappenplan aanvragen erkenning – rollen Mijn CZO
Direct registreren als nieuwe instelling
 
Studentenregistratie
Niet alleen de opleidingseisen en de wijze van erkennen zijn vernieuwd. Studenten krijgen na het behalen van hun branche opleiding tot kraamverzorgende, ook een CZO-diploma. Nadat een opleidingsinstituut de erkenning heeft ingediend en het dossier in behandeling is genomen, kunnen studenten zich registreren voor de opleiding bij het CZO via onze website. Het opleidingsinstituut accordeert de aanmelding en vult de start- en einddatum van de opleiding in.

Voor studenten: registreren voor opleiding

CZO-diploma
De student kan zijn diploma maximaal 8 en uiterlijk 3 weken voor de definitieve einddatum van de opleiding aanvragen. Het opleidingsinstituut accordeert de aanvraag van het diploma. Het CZO geeft geen diploma’s af met terugwerkende kracht (retrograde erkennen) omdat de opleiding voorheen wel branche-erkend zijn op basis van de oude Calibris Contract maar niet volgens de CZO-systematiek.

Voor de student: meer informatie diploma aanvragen
Voor instellingen: meer informatie over diplomering, reglement B8 diplomabesluit

Overgangsregeling
Het CZO heeft een overgangsregeling opgesteld. U vindt deze overgangsregeling hier.